ŞAMPİYON FİLTRE PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Şampiyon Filtre Pazarlama Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak internet sitemizi ziyaretiniz sırasında iletişim formunu doldurmanız veya sitemize üye olmanız durumunda kişisel verilerinizi elde edecektir. Bu kapsamda Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10. maddesi, uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

1. Veri Sorumlusu

KVKK madde 3 fıkra 1 (ı) bendi, veri sorumlusunu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamakta ve bu çerçevede Şirket veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır.

Unvan : Şampiyon Filtre Pazarlama Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Adres : Organize Sanayi Bölgesi Sarıseki /İskenderun/Hatay Web : www.sampiyonfilter.com.tr Tel : 0 (326) 656 20 30 (8 hat) Mersis : 0798006134400001

2. İşleme Amaçları

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında iletişim formunu doldurmanız veya sitemize üye olmanız durumunda elde edilen isim, soyisim, iletişim bilgisi, firma adı gibi kişisel verileriniz, gerektiği takdirde açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

Tüm bunlara göre; kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

KVKK’nın 5/2/c maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve 5/2/e maddesi kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle internet sitemizde yer alan üyeliğinizin tesis edilebilmesi,

KVKK’nın 5/2/f maddesi kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle üyelik koşullarının ve hizmetlerin iyileştirilmesi ile Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemenin gerçekleştirilmesi,

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında anlaşmalı olunan kargo firmasına, https://www.sampiyonfilter.com.tr/ alan adlı internet sitesi başta olmak üzere Şirket’in internet sitesi, sosyal medya platformları ve yazılımları için anlaşmalı olduğu aracı hizmet sağlayıcı firmalara ve gerekli olan hallerde kamu kuruluşları ve resmi makamlarla paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

4. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaç ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz https://www.sampiyonfilter.com.tr/ alan adlı internet sitemiz kanalıyla elektronik ortamda yazılı olarak veya bizlerle iletişime geçtiğinizde sözlü olarak elde edilebilmektedir.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde www.sampiyonfilter.com.tr linkinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığı ile yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman info@sampiyonfilter.com.tr adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat Organize Sanayi Bölgesi Sarıseki/İskenderun/Hatay adresine gelerek bildirebilirsiniz.