Canlı Destek
Online

      Nitelikli insan kaynağı ile başarı ve gelişimin sağlanacağının bilincinde olan Şampiyon Filtre ,  İnsan Kaynakları Yönetiminin önemine inanmaktadır. “ÖNCE İNSAN” felsefesinden hareket ederek, şirketimizi geleceğe ancak çalışanlarımızla taşıyabileceğimize inanıyoruz. İnsan Kaynakları'nın görevi, Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda eğitim düzeyi yüksek, nitelikli, genç insan gücünün alımını gerçekleştirmektir. Esas amacımız Doğru İnsanı, Doğru İşe Yerleştirerek, hem işletmenin hem bireyin çıkarlarını gözetmektir.

 

      Şampiyon Filtre'ye yapılan müracaatlar gizli tutularak 1 yıl boyunca değerlendirilir. İnsan ilişkilerinde başarılı kişilerin, organizasyon el kitabının ekinde bulunan görev ve sorumlulukları tanımlanmış pozisyonlara göre profilleri belirlenerek araştırılır, bulunur, eğitilir ve sürekli gelişimlerine olanak sağlanır. Çalışanlarımız sürekli eğitimlerle kişisel gelişimi desteklenerek, kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından yaşanmasını teşvik eder, nihayetinde çalışanların kuruma bağlılığını artırması sağlanır.

 


      “Vizyon”, “Misyon” ve “Hedef”lerimizin ancak, “Kaliteli İnsan” gücümüzle ve “Organik Kurum Kültür”ümüzle gerçekleştirilebileceğini biliyoruz. Yüksek motivasyonlu çalışanlarımızın bilgi ve deneyimlerine güvenerek ve geliştirerek, mutlu çalışanlarla daha kısa sürede vizyonumuza ulaşacağımıza inanıyoruz.  Çalışanlarımızla geleceğe umutla bakıyoruz.

 

      Çalışan Sağlığı ve Güvenliği politikasıyla; işyerlerinde etkin, dinamik ve sürekli gelişen bir sağlık ve güvenlik "sistemi" kurarak, çalışanların sağlık ve güvenliklerini en üst düzeyde tutmak, şirketin varlığını da korumak, çevre sağlığına zarar vermemek, yasaların ön gördüğü kuralları eksiksiz olarak uygulamak esas alınır.

 

Çünkü Şampiyon Filtre insana değer verir!

2013© Tüm Hakları saklıdır.
Sistemimizden en iyi şekilde faydalanmanız için Chrome kullanmanızı öneririz.